b3_3.jpg
CWP arrow Dobry biznes arrow Jak napisać biznesplan
   
Jak napisać biznesplan PDF Drukuj Email

Prowadzenie jakiegokolwiek przedsięwzięcia bez odpowiedniego planu przypomina skok z dużej wysokości do wody, której głębokości nie znamy. Planowanie jest jedną z najistotniejszych funkcji zarządzania. Solidny biznes plan uświadamia jego autora jakie przeszkody może napotkać przy prowadzeniu firmy przez co pozwala odpowiednio sią na nie przygotować.

Planowanie powinno się sprowadzać do skonkretyzowanej koncepcji działania w zmieniających się warunkach oraz sposobów osiągania celów tak, aby zmniejszyć niepewność i ryzyko wynikające z przyszłych warunków działania.

Jedną z form planowania w przedsiębiorstwie jest biznes plan (ang. business plan). Jest to szczególny rodzaj planu, ukierunkowany na z góry ustalony efekt, często jednorazowy. Nie można biznes planu utożsamiać z planem rocznym przedsiębiorstwa, czy też planem wieloletnim (programem działalności). Biznes plan pojawia się na konkretne "zamówienie", gdy powstaje taka potrzeba i okoliczność. Głównym celem tworzenia biznes planu jest przedstawienie sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, celów, do których dąży i środków, za pomocą których cele te zamierza osiągnąć. Tak opracowany biznes plan będzie pomocny kierownictwu przedsiębiorstwa we właściwym zarządzaniu, ponadto może być przydatny przy pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania (kredyty bankowe, granty). Opracowany w sposób profesjonalny będzie spełniał swoje podstawowe funkcje.

Biznes plan ma równie istotne znaczenie przy nowopowstających przedsiębiorstwach. Planowanie finansowe jest wtedy o tyle utrudnione, że nie mamy wiarygodnego punktu odniesienia. Pomysł na nową firmę rodzi się na gruncie codziennych obserwacji, które niestety nie są zbyt precyzyjne i pełne. Na przykład, inspiracją do założenia sklepu spożywczego może być podobna placówka prowadzona przez sąsiada na osiedlu. Widzimy, że sklep posiada stałych klientów, ma znacznie wyższe ceny niż w supermarkecie (co świadczy o wysokiej marży) a właściciel właśnie kupił sobie nowy samochód. Myślimy wiec, dlaczego ja nie mogę spróbować? Przystępujemy zatem do działania. Szukamy znajomych, którzy mogliby nam udzielić wiarygodnej informacji na temat branży, dostawcach, ewentualnych zagrożeniach. W odpowiedzi słyszymy różne opinie. Jedni mówią: "tak przyjacielu, naprawdę warto. mój kolega prowadzi taki sklep w Wieliczce i dobrze mu się wiedzie.." Inni sceptycznie odniosą się do naszego pomysłu mówiąc: "wiesz, to nie jest takie proste.. a jak Cię okradną, towar Ci się zepsuje, poza tym z tą marżą to nie jest tak do końca.. wiem, bo sam prowadzę podobny handel..." W konsekwencji przewaga jednych lub innych opinii determinuje nasze nastawienie do pomysłu.

Co dalej - czy na podstawie tak zebranych informacji należy podjąć ostateczną decyzję? Nic bardziej mylnego! Przecież tak na prawdę to my jeszcze niczego nie wiemy: za ile wynajmiemy lokal, ile przyjdzie nam zapłacić za towar, jakie są warunki dostaw, ilu będziemy mieć klientów itd. Teraz należy dopiero na spokojnie rozpocząć pracę nad wdrożeniem pomysłu, czyli opracować biznes plan.

Procedura opracowania biznes planu

Nie istnieje coś takiego, jak uniwersalny wzór biznes planu. Jego koncepcja, zawartość i układ zależą od autora, wymagań odbiorcy wewnętrznego lub zewnętrznego, a także (może przede wszystkim) od specyfiki i indywidualnego charakteru oraz wielkości planowanego przedsięwzięcia. Zakres merytoryczny planu uzależnić można od rodzaju planowanego przedsięwzięcia:

 • modernizacja istniejącego przedsiębiorstwa
 • zakładanie nowej firmy

 

Modernizacja istniejącego przedsiębiorstwa

Zakładanie nowej firmy

 Profil przedsiębiorstwa:

 historia, cele, zadania, profil i zakres działalności firmy,  posiadane oraz planowane środki, kadra zarządzająca i pracownicy

5%

Profil przedsiębiorstwa:

miejsce prowadzenia działalności, oferta rynkowa, forma prawna podmiotu, założyciele i personel firmy

10%

Opis przedsięwzięcia : charakter, cel, koszt, planowane efekty krótko i długoterminowe, analiza opłacalności

załączniki: zastawienie strumieni pieniężnych dla inwestycji, analiza NPV;IRR

15%

Analiza otoczenia:

 konkurenci, dostawcy, odbiorcy

15%

Analiza otoczenia :

aktualni dostawcy, odbiorcy, konkurenci, najistotniejsze przewidywane zmiany po wdrożeniu projektu

20%

Strategia marketingowa:

sposoby dotarcia do klienta, polityka cenowa, reklama, promocje

15%

Plan długookresowy (strategiczny):

powyżej 1 roku z uwzględnieniem modernizacji cele sprzedażowe, poszerzenie oferty, zdobywanie nowych rynków, pozyskiwanie funduszy unijnych

Plan finansowy (załączniki):

 • Bilans - roczny lub kwartalny
 • Rachunek zysków i strat - roczny lub kwartalny
 • Rachunek przepływu gotówki - roczny lub kwartalny
 • Analiza wskaźnikowa

uwaga! Prognoza finansowa powinna być sporządzona na okres zwrotu z inwestycji z tym, że najistotniejszy jest pierwszy rok po wdrożeniu

40%

Plan długookresowy (strategiczny):

powyżej 1 roku, cele sprzedażowe, poszerzenie oferty, zdobywanie nowych rynków, pozyskiwanie funduszy unijnych

Plan finansowy (załączniki):

 • Bilans - roczny
 • Rachunek zysków i strat - roczny
 • Rachunek przepływu gotówki - roczny

20%

 


 


Plan krótkookresowy (operacyjny): do 1 roku, precyzyjne określenie kosztów, wydatki inwestycyjne, analiza dostaw, określenie progu rentowności, prognoza sprzedaży, określenie wariantów awaryjnych

Plan finansowy (załączniki):

 • Bilans - miesięczny
 • Rachunek zysków i strat - miesięczny
 • Rachunek przepływu gotówki - miesięczny

30%

Podsumowanie: analiza SWOT

10%

Podsumowanie: analiza SWOT

10%

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w uwagach metodycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

icon Instrukcje do biznes planu (116.5 KB)

Zmieniony ( 13.10.2006. )
 
następny artykuł »
 
   
  Copyright by CWP | designed by CanaanDesign & CWP